Keresés:
Iskolánkról....
Köszöntő
Történet
Sport
Ének-zene, hangszer
Kék Madár Gyermekkórus
Pi-Cinke Gyermekkórus
Corvin Kórus
Galiba színjátszó
Majorette
Alapítvány
Környezetvédelem
Gyermek és ifjúság védelem
Comenius-Sokrates
2005-2008
2008-2010
2013-2015
Külföldi Programok
Várunk téged is iskolánkba

       Várunk téged is iskolánkba

 Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola
1161 Budapest, Hősök tere 1.                     Telefon/fax: 405-8877, 402-1214,
                                                                                         06-30-781-2964
                                                                                   E-mail:     kolcsey16altisk@gmail.com
                                                                                        www.kolcsey.suli.hu
Az intézményvezető :  Dobre Lajos
      Iskolánk épülete patinás, egyemeletes, sajátos hangulatú, 2015-ben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által igényesen felújított és bővített téglaépület. Kellemes, megújult park övezi, vadgesztenyefák árnyékában. Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges feltételeket.
      Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi-, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek kialakulásához. Művészeti, esztétikai érzéküket, kifejezőkészségüket ének-zenével, tánccal, rajzzal fejlesztjük. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezet-tudatos magatartásának kialakítását. Élményként éljék meg iskolás éveiket!
     Pedagógiai munkánk alapvető feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos értékek elsajátíttatása. Az átélt tapasztalatok során ismerjék meg önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Ennek érdekében egyénre szabott tanulási módszereket, csoportos és kooperatív oktatási formákat biztosítunk tanulóinknak.
Minden tantárgy, minden műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Segítjük és megalapozzuk tanulóink további iskola és pályaválasztását. Ennek érdekében felkészítjük őket a mai modern társadalom kihívásaira, tovább építhető műveltséget adva, az ehhez tartozó motivációval és kompetenciákkal együtt.
Az iskola speciális programja:
-     Induló  első osztályaink csoportbontásban , vagy osztálykeretben   választhatnak,         hogy
ének-zene,   természettudományi, vagy német,   tantárgyat szeretnék                magasabb   óraszámban   tanulni.
-     Matematika emelt óraszámú oktatás  első és ötödik osztálytól felmenő rendszerben.
      A legtehetségesebb tanulók számára felkínáljuk az emelt szintű  matematika oktatást. 
-     V
álasztható ének-zene emelt szintű oktatás első osztálytól. 
-     Fontos feladatunk a tehetségek felismerése, a velük való differenciált foglalkozás,
      melynek célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően minél magasabb
      tanulmányi szintre jussanak el.
-         Két kórusunk (Kék Madár, Pi-Cinke) gyakran szerepel kulturális rendezvényeken.
      Nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el.
      Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya.
-         A testnevelés tantárgyat 1-8. évfolyamon heti öt órában tanítjuk. Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra az iskola épületén belül. A Diáksport Egyesületben és tömegsport foglalkozásokon tornázhatnak, atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak, mazsorettezhetnek, télen korcsolyázhatnak az iskola jégpályáján tanulóink.
A Tornaszövetség és Diáksport Szövetség 2002 őszén az "Arany fokozatú Tornász iskola" címet adományozta iskolánknak, melyet azóta minden évben megvédünk.
-         A matematika tantárgyat 3-8. évfolyamon csoportbontásban, tehetséges gyerekek részére nívócsoportban oktatjuk.
   Első osztálytól választható  a német nyelv, melyet heti két órában, játékos formában tanítunk.
Angol vagy német nyelvet csoportbontásban   4-8. évfolyamon heti három-három órában tanítjuk. 
      Ötödik osztálytól  felmenő rendszerben választható az emelt óraszámú, vagy emelt szintű  német vagy angol nyelvoktatás.
-         Csoportbontásban tanulják tanulóink az anyanyelvet és a számítástechnikát is.
-        Már első osztálytól biztosítjuk a logopédiai fejlesztés lehetőségét, pszichológus közreműködését.
-         Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoznak az írás, olvasás és számolási részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztésével.
-       Szakköri és tanfolyami foglalkozások (igény szerint): énekkar, citera, furulya, szorobán,  matematika, kézműves, kerámia, Galiba-színjátszó, néptánc, rajz, Fülemüle- környezetvédelem, számítástechnika, matematika-, és magyar előkészítő foglalkozások, 6. évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó programok, felvételi előkészítők.
-          A Rácz Aladár Zeneiskola tanáraitól hangszeres zenét és szolfézst tanulhatnak gyermekeink intézményünkben.
A napközi otthonban 1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5. osztálytól ( igény szerint) a gyermek pedagógus segítségével készíti el , tanulja meg a házi feladatot. A tanulási idő tiszteletben tartása mellett rengeteg érdekes, színvonalas programon vehetnek részt. (kézműves-kerámia, úszás, mesedélután, természetbúvárkodás)

Hagyományainkból: Karácsonykor hangversenyt adunk jelenlegi és régi diákjaink közreműködésével.
A Himnusz születése napján rendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat.
Farsangi rendezvényünk, gyermeknapi programunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is.
Anyák napján tavaszi köszöntő koncerttel kedveskedünk.
Több napos erdei iskola keretében az év közben szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják. Egy-három napos kirándulásaink emlékezetesek.
Programjaink nyitottak, amelyeken a szülők is szívesen részt vesznek.
Iskolánk folyamatosan részt vesz lakóhelyünk közösségi életében, programjaiban.
Tanulóink rendszeresen nemzetközi programokon vehetnek részt.

Iskolánk megismeréséhez külön programot szervezünk az ovisoknak és szüleiknek.


Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola


PROGRAMOK LEENDŐ ELSŐSÖKNEK  
2018/2019. tanévben


december  7-én          14 óra 30 perctől - 16 óráig     Adventi készülődés!
                                                            Ismerkedés, vásár.

                                                              Kérjük a portán, vagy a titkárságon
                                           előzetesen jelezzék részvételi szándékukat!


december 15 .               10 óra        Karácsonyi Hangverseny      
                                                     Rákosszemtmihály Katolikus Templom

     2019. február .  9-én  9 ó. 30 p.-14 óráig  Kertvárosi Iskolakóstolgató                                                                        Erzsébetligeti Színház
Iskolánkban:                       
február     13.             9-12 óra  iskolakóstolgató ovisoknak
február     20.             9-12 óra  iskolakóstolgató ovisoknak
február     27.             9-12 óra  iskolakóstolgató ovisoknak

március    6.
                  8 órától    bemutatóórák és a csoportok                                                                               bemutatkozása szülőknek
                               ~  11  órától  intézményvezetői tájékoztató szülőknek


március 30.         15-18 óráig   Tavaszi Zsongás Gála   Erzsébetligeti Színház 
 

Bemutató órák a leendő elsős szülőknek
2019. 05. 16-án 10 órától
(részletek az eseménynaptárban)


 
Aktuális és itt még nem szereplő programok az eseménynaptár menüpontban lesznek olvashatóak!
Kérjük folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat!


 
 
                        

                              cím: 1161 Bp., Hősök tere 1.
                                tel. : 1-4058877
                            www.kolcsey.suli.hu
 
ugrás a lap tetejére


  NYITÓLAP  ISKOLÁNKRÓL  TANÁROK  DIÁKOK  ESEMÉNYEK  KAPCSOLAT  GY.I.K. 
Az oldalt készítette az SSN Consulting Kft.