Keresés:
Iskolánkról....
Köszöntő
Történet
Sport
Ének-zene, hangszer
Kék Madár Gyermekkórus
Pi-Cinke Gyermekkórus
Corvin Kórus
Galiba színjátszó
Majorette
Alapítvány
Környezetvédelem
Gyermek és ifjúság védelem
Comenius-Sokrates
2005-2008
2008-2010
2013-2015
Külföldi Programok
Várunk téged is iskolánkba

       Várunk téged is iskolánkba

 Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola
1161 Budapest, Hősök tere 1.                     Telefon/fax: 405-8877,
                                                                                         06-30-781-2964
                                                                                   E-mail:     kolcsey16altisk@gmail.com
                                                                                        www.kolcsey.suli.hu
Az intézményvezető :  Dobre Lajos
      Iskolánk épülete patinás, egyemeletes, sajátos hangulatú, 2015-ben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által igényesen felújított és bővített téglaépület Rákosszentmihály főterén. Kellemes, megújult park övezi, vadgesztenyefák árnyékában. Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges feltételeket. Iskolánk Regisztrált Tehetségpont.
      Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi-, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek kialakulásához. Művészeti, esztétikai érzéküket, kifejezőkészségüket ének-zenével, tánccal, rajzzal fejlesztjük. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezettudatos magatartásának kialakítását. Élményként éljék meg iskolás éveiket! Iskolánk elnyerte az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet.
     Pedagógiai munkánk alapvető feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos értékek elsajátíttatása. Az átélt tapasztalatok során ismerjék meg önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Ennek érdekében egyénre szabott tanulási módszereket, csoportos és kooperatív oktatási formákat biztosítunk tanulóinknak.
Széles kínálatunk lehetőséget ad arra, hogy tanulóink felfedezzék miben a legjobbak, legtehetségesebbek és abban örömöt, sikerélményt találjanak.
Kiemelt célunk, hogy a gyermekek életét tartalmassá, élménygazdaggá tegyük, pedagógiai helyes döntésekkel, a leghatékonyabb módszerekkel segítsük őket iskolánkban a legeredményesebb fejlődésük érdekében.
Minden tantárgy, minden műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a probléma megoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Segítjük és jól megalapozzuk tanulóink további iskola és pályaválasztását. Ennek érdekében felkészítjük őket a mai modern társadalom kihívásaira, tovább építhető műveltséget adva, az ehhez tartozó motivációval és kompetenciákkal együtt.
Az iskola speciális programja:
-     Induló két  első osztályunk csoportbontásban  választhat, hogy
ének-zene,   természettudományi (alsóban környezetismeret), angol vagy német, tantárgyat szeretne magasabb   óraszámban   tanulni.
-     Matematika emelt óraszámú oktatás elsőtől.
   A tanulók számára felkínáljuk az emelt szintű  matematika oktatást ötödik osztálytól.         
-     V
álasztható ének-zene emelt szintű oktatás első osztálytól. 
-     Fontos feladatunk a tehetségek felismerése, a velük való differenciált foglalkozás,
      melynek célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően minél magasabb
      tanulmányi szintre jussanak el.
-         Két kórusunk (Kék Madár, Pi-Cinke) gyakran szerepel kulturális rendezvényeken.
      Nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el.
      Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya.
-         A testnevelés tantárgyat 1-8. évfolyamon heti öt órában tanítjuk. Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra az iskola épületén belül.  A sport foglalkozásokon tornázhatnak, atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak, mazsorettezhetnek, táncolhatnak.
A Tornaszövetség és Diáksport Szövetség 2002 őszén az "Arany fokozatú Tornász iskola" címet adományozta iskolánknak.
-         A matematika tantárgyat 4-8. évfolyamon csoportbontásban, tehetséges gyerekek részére nívócsoportban oktatjuk.
   Első osztálytól választható  a német vagy az angol nyelv, melyet  játékos formában tanítunk.
Angol vagy német nyelvet csoportbontásban   4-8. évfolyamon heti három-három órában, ötödiktől  akár heti 5 órában t
anítjuk.
      Ötödik osztálytól  felmenő rendszerben emelt szinten oktatjuk a matematikát, választható az emelt óraszámú, vagy emelt szintű  német vagy angol nyelvoktatás.
-      Csoportbontásban tanulják választható fakultációs tantárgyi órákat tanulóink és az  informatikát is.
-      Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoznak az írás, olvasás és számolási részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztésével.
-     Szakköri és tanfolyami foglalkozások (igény szerint): énekkar, citera, furulya, szorobán,  matematika, kézműves, kerámia, Galiba-színjátszó, tánc, rajz, Fülemüle- környezetvédelem, francia, orosz, informatika. Matematika-, és magyar előkészítő foglalkozások. 6. évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó programok, felvételi előkészítők.
-          A Rácz Aladár Zeneiskola tanáraitól helyben hangszeres zenét (pl.: zongora, gitár, hegedű) és szolfézst tanulhatnak gyermekeink, amelyről külön bizonyítványt kapnak.
A napközi otthonban 1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5. osztálytól ( igény szerint) a gyermek pedagógus segítségével készíti el, tanulja meg a házi feladatot. A tanulási idő tiszteletben tartása mellett rengeteg érdekes, színvonalas programon vehetnek részt (kézműves, mesedélután, természetbúvárkodás, kulturális rendezvények).

Hagyományainkból: Karácsonykor hangversenyt adnak diákjaink.
A Himnusz születése napján rendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat.
Farsangi, tavaszi rendezvényünk, gyermeknapi programunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is.
Anyák napján tavaszi köszöntő koncerttel kedveskedünk.
Több napos erdei iskola keretében az év közben szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják. Egy-három napos kirándulásaink emlékezetesek.
Programjaink nyitottak, amelyeken a szülők is szívesen részt vesznek.
Iskolánk folyamatosan részt vesz lakóhelyünk közösségi életében, programjaiban.
Tanulóink rendszeresen nemzetközi programokon, sítáborban vehetnek részt.Kérjük folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapunkat!Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Madártávlatból

Kölcseyben


PROGRAMOK LEENDŐ ELSŐSÖKNEK  
2021/2022. tanévben


Óvodásoknak programok "Várunk Téged is!” 

jelenleg a vírushelyzet engedi!

Ha a jelentkezők száma lehetővé teszi, más iskolákkal azonos módon, természetesen körzeten kívüli tanulókat is várunk!


"Várunk téged is!"  Az iskolánkban:

Kérjük az iskola elérhetőségein az óvodásoknak szóló programokra jelezzék részvételi szándékukat!


                        március 23-án 9 órától 12 óráig az óvodásoknak

március 30-án  9 órától 12 óráig az óvodásoknak

2022. ápr. 06. 8 órától bemutató órák a szülők részére,

~ 11 órától intézményvezetői tájékoztató
Kérjük a szülőket a bemutató órákra családonként csak egy szülő érkezzen!
  

                                

Tájékoztató leendő elsős tanulók  szüleinek a beiratkozásról


Útmutató erre a szövegre kattintva elérhető, amely hasznos segítséget nyújt a KRÉTA rendszerben történő előzetes adatküldéshez.


Kérjük ha van lehetősége értelemszerűen,  kitöltve hozza magával az itt található nyomtatványokat, amelyek nyomtatva a portáról is elvihetőek!

A beiratkozás során a személyes megjelenés kötelező.

A beiratkozás  időpontja: 2022.04.21-22. 

Hittan tájékoztatók:

Katolikus

Baptista

Református

Evangélikus

https://hitoktatas.lutheran.hu/tajekoztato-gyik/index.html
https://www.evangelikus.hu/tevekenysegeink/hitoktatas
A Rákösszentmihály-Sashalmi Egyházközség területén: Börönte Márta lelkész +361 405 4877; gyertyafenyecske@gmail.com
A Cinkotai Evangélikus Egyházközség területén: Vető István lelkész +3620 3177 884; cinkota.evangelikus@gmail.com

  
Aktuális és itt még nem szereplő programok az eseménynaptár menüpontban lesznek olvashatóak! 
 
                        

                              cím: 1161 Bp., Hősök tere 1.
                                tel. : 1-4058877
                            www.kolcsey.suli.hu
 
ugrás a lap tetejére


  NYITÓLAP  ISKOLÁNKRÓL  TANÁROK  DIÁKOK  ESEMÉNYEK  KAPCSOLAT  GY.I.K. 
Az oldalt készítette az SSN Consulting Kft.